Ämnen som anses som särskilt farliga sätts upp på den så kallade kandidatförteckningen och det är dessa ämnen som konsumenter har rätt att få information om. Konsumenter kan fråga i butiken eller via ett företags kundtjänst om en vara innehåller ämnen som finns på kandidatförteckningen. Om varan innehåller ett ämne i en koncentration på över 0.1 viktprocent har konsumenten rätt att få veta det och ska få tillräcklig information så att varan kan hanteras på ett säkert sätt. För butiksägarens del gäller att han har rätt att få motsvarande information av tillverkaren eller importören. Det är alltså väldigt viktigt att den här informationen sprids i alla led.

Ämnena på kandidatförteckningen har egenskaper som gör att de anses vara särskilt farliga. De kan till exempel orsaka cancer, skada fortplantningsförmågan eller vara skadliga för miljön. I dagsläget finns det 73 ämnen på förteckningen. Via Chemgroups system kan du enkelt se om ni har någon produkt i er verksamhet som innehåller något av dessa ämnen.

Categories:

Tags:

Comments are closed