Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Kadmium får inte längre finnas i smycken, plast och svetstråd. Det har EU beslutat. Förbudet trädde i kraft den 10 december 2011.

Kadmium ingår i svetstråd, som används för att svetsa ihop olika material. De ångor som frigörs vid sådan svetsning är mycket farliga att inandas. Användningen av sådana svetsmaterial kommer att vara förbjuden, utom i mycket specifika professionella yrkesanvändningar. Höga halter av kadmium har upptäckts i vissa smycken, särskilt importerade, oäkta smycken. Konsumenterna riskerar att exponeras för det giftiga ämnet vid hudkontakt eller om de slickar på smyckena. Den nya lagstiftningen förbjuder användningen av kadmium i alla typer av smyckesprodukter utom i antika föremål.

Förbudet omfattar också kadmium i all sorts plast. Den nya lagstiftningen tillåter dock användning av återvunnen PVC med låga halter av kadmium i ett begränsat antal byggprodukter. Eftersom Reach är en EU-förordning kommer reglerna, inklusive undantaget att gälla lika i hela EU, även Sverige.

Kadmium är ett cancerframkallande ämne och är giftigt för vattenmiljön. Det lagras i kroppen länge och om man får i sig mycket kan det ge sämre njurfunktion och leda till benskörhet.

Categories:

Tags:

Comments are closed