Kadmium får inte längre finnas i smycken, plast och svetstråd. Det har EU beslutat. Förbudet trädde i kraft den 10 december 2011.

Kadmium ingår i svetstråd, som används för att svetsa ihop olika material. De ångor som frigörs vid sådan svetsning är mycket farliga att inandas. Användningen av sådana svetsmaterial kommer att vara förbjuden, utom i mycket specifika professionella yrkesanvändningar. Höga halter av kadmium har upptäckts i vissa smycken, särskilt importerade, oäkta smycken. Konsumenterna riskerar att exponeras för det giftiga ämnet vid hudkontakt eller om de slickar på smyckena. Den nya lagstiftningen förbjuder användningen av kadmium i alla typer av smyckesprodukter utom i antika föremål.

Förbudet omfattar också kadmium i all sorts plast. Den nya lagstiftningen tillåter dock användning av återvunnen PVC med låga halter av kadmium i ett begränsat antal byggprodukter. Eftersom Reach är en EU-förordning kommer reglerna, inklusive undantaget att gälla lika i hela EU, även Sverige.

Kadmium är ett cancerframkallande ämne och är giftigt för vattenmiljön. Det lagras i kroppen länge och om man får i sig mycket kan det ge sämre njurfunktion och leda till benskörhet.

Categories:

Tags:

Comments are closed