Har du någon gång fått ett säkerhetsdatablad från en leverantör på över 100 sidor? Då har du fått ett utökat säkerhetsdatablad, ett sk. eSDS. Tänk på att du har 12 månader på dig att kontrollera att ditt exponeringsscenario för din verksamhet finns med och stämmer?

Låter det som rena grekiskan? Passa på att lär dig mer på vår utbildning gällande exponeringsscenarie. Carl Haux guidar dig rätt både gällande vilka krav du kan och bör ställa på din leverantör och hur du praktiskt ska gå tillväga. Läs mer under Utbildning.

Categories:

Tags:

Comments are closed