Företag som anmäler verksamhet och produkter till Kemikalieinspektionens produktregister ska rapportera för år 2014 senast den 28 februari.

Eftersom det datumet i år är en lördag gäller att redovisningen ska kommit in den 27 februari kl. 17:00.

I dagarna har vi skickat ut en anmodan till de företag som har anmält produkter som ska rapporteras. Anmodan ersätter våra tidigare utskick av Kvittenslistan och Årsredovisning bekämpningsmedel.

Om ni har registrerat produkter under 2014 men inte har fått anmodan eller något är felaktigt i redovisningsunderlaget, kontakta produktregistret.

Läs mer på hos kemi.se

Categories:

Tags:

Comments are closed