I sommar kommer föreskriften kemiska hälsorisker att uppdateras. AFS 2014:43 är uppdateringen till Kemiska hälsorisker AFS 2011:19.

En stor förändring är att föreskrifter kring härdplaster kommer att inkluderas. Det blir också tydligare när föreskrifterna kring härdplaster gäller. Jobbar du med snabblimmer (cyanoakrylat) mer än 30min/vecka så krävs utbildning och läkarundersökning även om volymerna totalt sett på ett år är ganska små. Du som arbetsgivare behöver också se över utbildningsintygen från härdplastutbildningen. De ska nämlig inte vara äldre än 5 år. Det gäller också att både arbetstagare och dess chefer har genomgått utbildningen. Det kan bli dyrt med sanktionsavgifter om det blir kontroll på detta.

En annan nyhet är att rörledningar och behållare ska märkas med både innehåll/farosymbol och riktning. Kraven liknar de som tiidgare gäller för tryckatta ledningar men inkluderar även “vanliga” ledningar innhållandes kemikalier. Även här finns det sanktionsavgifter.

Det här kan vara ett mål under 2015 att se över. Kanske i samband med kontroll av riskbedömningar eller en skyddsrond.

Läs mer i föreskriften på Arbetsmiljöverkets hemsida AFS 2014:43

Categories:

Tags:

Comments are closed