Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Naturvårdsverket skjuter till drygt 15 miljoner kronor till den fortsatta saneringen efter BT Kemi i Teckomatorp. Det södra området där fabriken låg är högst prioriterat i länsstyrelsens arbete med förorenade områden i Skåne.

I samband med saneringen av det norra området upptäcktes att även det södra hade stora mängder föroreningar kvar trots att fabriken rivits och föroreningarna isolerats.

– Det är risk att föroreningarna sprids i miljön, bland annat till Braån. Ett arbete har inletts att ta bort föroreningarna och nu skjuter vi till ytterligare medel för att avhjälpa skadorna, säger John Lotoft, handläggare på Naturvårdsverket.

2011 gav Naturvårdsverket 30 miljoner kronor i bidrag för att påbörja åtgärdsarbetet och fortsatta undersökningar på området. Bidraget nu gäller åren 2014-2017. Det går till Länsstyrelsen i Skåne län som förmedlar pengarna till Svalövs kommun som utför arbetet

Fakta: Det beräknas finnas 1,7–3,7 ton fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler inom området. Föroreningarna förekommer i grundvatten, jordlager och konstruktioner under markytan. Dioxiner förekommer på vissa ställen i mycket höga halter.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Categories:

Tags:

Comments are closed