– Människor ska inte utsättas för farliga ämnen i varor. Därför behövs strängare regler, säger Nina Cromnier, generaldirektör på Kemikalieinspektionen som nu presenterar en strategi för att minska riskerna med kemikalier i varor. Vi förbrukar fler varor och det tillverkas fler kemikalier än någonsin. Kemikalieinspektionen har därför tagit ett helhetsgrepp på varuområdet.

– Att begränsa riskerna är ingenting vi i Sverige själva klarar av. Varuströmmarna är globala och volymerna ökar hela tiden. Därför ger vi exempel på vad vi anser behöver göras av näringsliv och myndigheter men också på politisk nivå i Sverige, EU och globalt, säger Petra Ekblom på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen anser att det som gäller för kemiska produkter också ska gälla varor som innehåller farliga ämnen:
• Företagen ska byta ut farliga ämnen – de farligaste ämnena ska inte finnas i nya varor
• Information om varors innehåll ska följa med hela vägen från producent till kund och avfallshanterare
• Kunskap ska finnas om kemikalierisker och hur dessa kan hanteras
• En effektiv kontroll av att företagen följer reglerna ska finnas

Du kan läsa mer på Kemikalieinspektionens hemsida om deras nya strategi.

Categories:

Tags:

Comments are closed