SIN-listan (Substitute It Now!) är den europeiska miljörörelsens svar på EU:s kemikaliereform REACH. På en konferens i Bryssel i mitten av september presenterade organisationen International Chemical Secretariat (ChemSec) en lista på 267 kemiska ämnen som de vill stoppa omedelbart. Det är en grupp "värstingar" som används i konsumentprodukter eller som produceras i stora mängder. Per Rosander från Chem Sec presenterar SIN-listan på seminarium i Bryssel den 17 september. Nu finns samtliga ämnen med i Chemgroups system och möjliga att matcha mot ingående ämnen i de kemikalier som finns i din verksamhet. Läs mer här

Categories:

Tags:

Comments are closed