Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Ytterligare ett ämne har tagits upp på REACH kandidatförteckning. Det är gruppen PFHxS som har kompletterats. Kandidatförteckningen innehåller nu 174 ämnen eller ämnesgrupper.

PFHxS tillhör gruppen av per- och polyfluoralkyl-substanser (PFAS). Syftet att reglera hela gruppen är att undvika oönskad substitution med andra PFAS. Flera PFAS har redan identifierats som SVHC, en grupp (PFOA och besläktade ämnen) är nu begränsad, många fler utredningar pågår.

Kandidatförteckningen kommer att uppdateras i Chemgroups system inom kort. Till uppdateringen hör ett stöddokument på 161 sidor som våra kemister måste gå igenom innan vi kan lägga upp samtliga cas-nr som omfattas i ämnesgruppen. Vi får alltså lite härlig sommarläsning på Chemgroup.

Trevlig sommar!

Categories:

Tags:

Comments are closed