Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Med biociddirektivet som bakgrund kommer våra nu kända skärvätskor att påverkas. Det har snackats mycket inom branschen hur detta kommer att påverka framtiden. I maj kom ett beslut från EU att man klassificerar om tre stycken formaldehydavgivare som är vanligt förekommande i metallbearbetningsvätskor/ skärvätskor. Dessa ämnen kommer från 1 december 2018 att klassas som cancerframkallande.

Detta betyder att dessa ämnen måste ersättas om det är tekniskt möjligt. Om de skulle finnas kvar i produkten ställer det dessutom oerhört stora krav på de företag som använder skärvätskorna eftersom varje exponering för personalen måste dokumenteras. (Vilket leder till en kostsam administration och ett ökat säkerhetsarbete.)

De ämnen som hittills omfattas är följande:

MBM, CAS 5625-90-1
MBO, CAS 66204-44-2
HPT, CAS 25254-50-6

Utöver dessa tre ämnen finns ytterligare 8 st likvärdiga ämnen som är under fortsatt utredning. Det finns god anledning att tro att dessa ämnen också kommer att klassificeras som cancerframkallande inom kort.

Rent praktiskt då, hur påverkar detta användarna? Jo, det finns naturligtvis många bra alternativa skärvätskor utan dessa farliga ämnen. Vi har sett att många leverantörer den senaste tiden har gått ut med information till sina kunder.

Är du osäker på om du är berörd och om du har dessa ämnen i någon av dina produkter? Kontakta oss på Chemgroup så hjälper vi dig att kontrollera dina produkter. Vi kommer även att ta upp detta på kommande kemikaliemöten ute hos våra kunder.

Categories:

Tags:

Comments are closed