Fenolftalein är ett ämne som används som indikator på lab. Det är väldigt vanligt och har […]
Med biociddirektivet som bakgrund kommer våra nu kända skärvätskor att påverkas. Det har snackats mycket inom […]