Den 21 september i år inföll den dag då det krävs tillstånd för att använda kromtrioxid enligt REACH Bilaga XIV. Kromtrioxid finns bland annat i ytbehandling. Om du som användare har sökt tillstånd för ca 1,5 år sedan (före sista ansökningsdatum) kan du fortsätta att använda produkten i väntan på beslut från ECHA. Har du inte ansökt om tillstånd och är nedströmsanvändare finns det möjlighet att nyttja din leverantörs tillstånd.

Har du inte sökt tillstånd och inte avser att nyttja din leverantörs tillstånd får kromtrioxid inte längre användas. Har du kvar produkten i din verksamhet rekommenderar vid dig att destruera produkten.

Övriga ämnen som också omfattas är bl.a. natriumdikromat, kaliumdikromat och ammoniumdikromat mfl.

Även om det såklart är besvärligt för de som använder produkterna och som behöver ändra kemikalier i sin verksamhet så är det oerhört positivt att vi minskar användningen av cancerframkallande kemikalier omkring oss.

Vi ser att lagstiftningen, i de här fallet REACH, verkligen leder till förbättringar.

Categories:

Tags:

Comments are closed