Vi på Chemgroup står för och jobbar för en hållbar kemikaliehantering. Ett av våra miljömål är att hjälpa våra kunder att byta bort alla ämnen som återfinns på REACH Kandidatförteckning. Dessa ämnen är sk. CMR-ämnen, Cancerframkallande, Mutagena eller Reproduktionsstörande.

Vi har inte lyckats nå hela vägen fram men vi är på god väg. Årligen följer vi upp hur det ser ut hos våra kunder med avseende på farliga kemikalier. Vi föreslår alternativ till produkter som innehåller dessa farliga ämnen på våra årliga kemikaliemöten med våra kunder.

Tillsammans med våra kunder har vi tagit bort drygt 20% av alla cancerframkallande kemikalier hos våra kunder.

Vi har även tagit bort 25% av alla härdplaster, d.v.s. allergiframkallande kemikalier.

Det här gör att vi känner oss stolta över vårt arbete och det bidrar till att det blir extra kul att gå till jobbet. Det driver oss också framåt i vårt jobb mot en hållbar kemikaliehantering!

Categories:

Tags:

Comments are closed